Çocuk Ürolojisi

Çocuk Ürolojisi

 
Bir sureden beri, pediyatrik üroloji gelişmiş, genişlemiş, olgunlaşmış, kendine ait çok yönlü bir bilgi ve uzmanlık dağarcığı oluşturmuştur ve artık, bağlı olduğu ana uzmanlık dallarından kendini ayırt etmeye hazır duruma gelmiş olduğu söylenebilir.
 
Pediyatrik üroloji, hem ürolojiden hem de pediyatrik cerrahiden farklı bir alt uzmanlık olarak birçok Avrupa ülkesinde yakın zamanda ortaya çıkmıştır ve birçok farklı düşünce ekolunu ve tedavide muazzam bir çeşitliliği içeren geniş bir alanı kapsaması anlamında, benzersiz bir uğraşı olanağı sunmaktadır.
 
Artan deneyimler, yeni teknolojik ilerlemeler ve invaziv olmayan tanı amaçlı tarama yöntemleri sayesinde kazanılan bilgiler, pediyatrik ürolojide tedavi yöntemlerini derinden etkilemiştir ve bu eğilim büyük olasılıkla gelecek yıllarda da sürecektir.
 
Çocuk Ürolojisini kısaca tanımlayacak olursak, çocukların ürolojik problemleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Anabilim dalı henüz değildir. Yakın bir gelecekte bu da olması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişme de düşünüldüğünde, sadece çocukların ürolojik problemleri ile ilgilenen hekimler de olacaktır. Bu kişilerede Pediatrik Ürolog denilecektir.