Çocuk Ürolojisi

Fimozis – Parafimozis

FİMOZİS
Sünnet derisinin ucundaki açıklığın dar olması nedeniyle sünnet derisinin geriye doğru çekilememesi durumudur. Küçük yaşlarda erkek çocukların önemli bir kısmında görülebilir. Fimozislerin büyük kısmı fizyolojiktir az bir kısmı da patolojiktir. Fizyolojik fimoziste penis dış görünüşü itibariyle normaldir. Ancak, sünnet derisi aşağıya çekilmeye çalışıldığında başarılı olunamaz veya açan çiçek görüntüsü oluşur. Bu durum 5 yaşındaki erkeklerin %10′unda, 10 yaşlarında ise %1 oranında görülmektedir. Patolojik fimoziste ise sünnet derisinin deliği nedbeleşmiş ve buna bağlı olarak daralmıştır. Balanitis kserotika obliterans görüntüsü olabilir. Fizyolojik fimozisin sünnet ile tedavi edilme gereği tartışmalı iken patolojik fimozis kesinlikle cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
Fimozis tanısını koyarken prepisyumun geri çekilememesi yeterli değildir. Sünnet derisindeki açıklık çapının 0.5 
cm’den dar olması ve işeme sırasında sünnet derisinin balonlaşması tipiktir. Çocuk idrarını genellikle damla damla yapabilir. Tedavisi için sünnet en çok kabul gören yöntemdir. Ancak steroid içerikli kremler de sünneti düşünmeyen aileler için alternatif olabilir.
 
Aslında erken yaşlarda doğal bir süreç olan bu durum sıklıkla yanlış yorumlara neden olur. Smegma birikintileri, sünnet derisi altında dışardan da kolaylıkla görülebilen, sıklıkla aileyi endişelendiren ve elle hissedilebilecek şişlikler haline gelmektedir. Bunlara sünnet derisi incileri adı verilir ve bunların temizlenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Zamanla penis başı ve sünnet derisi birbirinden ayrıldıkça dışarı boşalırlar. Bu olay sıklıkla ailenin çocuklarının penisinden iltihap boşalıyor şikayetiyle başvurmasına yol açar.
 
PARAFİMOZİS
 
Sünnet derisinin glanstan aşağıya doğru indirildikten sonra tekrar eski haline döndürülememesidir . Halka şeklinde sıkıştırıcı bir band oluşur ve glansa giden kanın geri dönmesini engelleyerek glansın aniden şişmesine ve ağrıya sebep olur. Acil olarak düzeltilmediği takdirde glansın kanlanması bozulabilir veya idrar yapmayı engelleyebilir. Lokal veya genel anestezi altında olay geri çevrilebilir. Parafimozisin düzelmemesi durumunda sünnet gerekebilir.